เหรียญ 1 บาท เสด็จนิวัติพระนคร พ.ศ.2504

 

เสด็จนิวัติพระนคร
เสด็จนิวัติพระนคร

เหรียญเสด็จนิวัติพระนคร ราคา 1 บาท ด้านหลังตราแผ่นดิน ปี 2504

เหรียญเสด็จนิวัติพระนคร เหรียญแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ

ผลิตเพื่อ

เป็นที่ระลึก ในการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จนิวัตพระนคร หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศอื่นในยุโรป เมื่อ พ.ศ. 2504

ขนาดเหรียญเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.6 ซ.ม.

 

ข้อมูลจาก
กรมธนารักษ์

Comments