เหรียญ 1 บาท เนื่องในวันอาหารโลก

เหรียญ 1 บาท เนื่องในวันอาหารโลก พ.ศ.2525
เหรียญ 1 บาท เนื่องในวันอาหารโลก พ.ศ.2525

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติขอความร่วมมือให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวันอาหารโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น เพื่อมิให้ประชากรของโลกขาดแคลนอาหาร และเนื่องด้วยวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2524 เป็นวันฉลองการก่อตั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ครบปีที่ 36 องค์การ ฯ จึงถือเอาวันที่ 16 ตุลาคม 2524 เป็นวันอาหารครั้งแรก และในโอกาสนี้องค์การต่าง ๆ ทุกระดับตั้งแต่กลุ่มพัฒนาชนบทขนาดย่อมไปจนถึงองค์การระหว่างประเทศในทุกภูมิภาคของโลกต่างให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องกับความอดอยากได้มีส่วนในวันอาหารโลกและเพื่อหาทางส่งเสริมและให้รางวัลแก่การเกษตร ผู้มีบทบาทสำคัญในทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

ด้านหน้า

"กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านขวามีข้อความว่า"รัชกาลที่ ๙"

 

ด้านหลัง

"กลางเหรียญมีรูปต้นสับปะรด ต้นข้าว และปลาเบื้องบนมีสัญลักษณ์วันอาหารโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ด้านซ้ายมีเลขบอกราคา ด้านขวามีคำว่า "บาท" ชิดวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "พ.ศ.๒๕๒๕"

 

ส่วนผสม

ชื่อส่วนผสม ร้อยละ
ทองแดง 75
นิกเกิล 25

 

จํานวนการผลิต

ปีที่ผลิต จำนวน
1982 5,000,000

 

ข้อมูลจาก
กรมธนารักษ์

Comments