การเขียน Regular expressions

Regular expressions คืออะไร

Regular expressions คือรูปแบบของตัวอักษรที่ใช้คนหาข้อความใน string เช่น ถ้าต้องการหาข้อความที่เป็นตัวเลขติดกันสองตัวจาก string "test01 test1" ซึ่งเราจะสามารถค้นหาและดึงเอาข้อความที่เป็นตัวเลขติดกัน(01) ออกมาได้

การเขียน Regular expressions

Regular expressions จะถูกเขียนอยู่ในเครื่องหมาย / สองอันเช่น

pattern เป็นรูปแบบ Regular Expression ที่เรากำหนด
modifier เป็นเงื่อนไขการตรวจสอบของ Regular Expression

modifier เงื่อนไขในการตรวจสอบ Regular Expression

pattern เป็นรูปแบบ Regular Expression ที่เรากำหนด

2016-04-03_19-24-20

ตัวอักษรพิเศษ

2016-04-03_19-30-29

Quantifiers

2016-04-03_19-58-45

ตัวอย่าง1

/^[a,b,c]/ หมายถึง ข้อความที่ขึ้นต้นด้วย a หรือ b หรือ c

ตัวอย่าง2

/.*\.com$/ หมายถึง ข้อความที่ปิดท้ายด้วย .com

ตัวอย่าง3

/^089[0-9]{7}/ หมายถึง ข้อความที่ขึ้นต้นด้วย 089 แล้วต่อด้วยเลข 0-9(เลขตัวใดตัวหนึ่ง) จํานวน 7 ตัว ซึ่งก็คือเบอร์โทรที่ขึ้นต้นด้วย 089 นั่นเอง

ตัวอย่าง4

/^www\.thitiblog\.com$/ หมายถึง หาข้อความ "www.thitiblog.com"

Comments