เพิ่ม font ใน linux

วิธีเพิ่ม font ใน linux

วิธีเพิ่ม font ใน linux คือ ให้ copy ไฟล์ font ที่ต้องการไปวางไว้ใน path "/usr/share/fonts/truetype/"

เมื่อนําไปวางเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ update font cache โดยใช้คําสั่ง

เท่านี้ก็จะมี font เพิ่มในระบบแล้วครับ 🙂

Comments