คํานวณความต้านทาน วงจรผสม

การคํานวณหาค่าคามต้านทานในวงจรผสม(ทั้งขนาน และอนุกรมรวมกันในวงจร) นั้นสามารถทําได้โดยยุบวงจรไปทีละส่วนไปเรื่อยๆ จนได้ค่าความต้านทานรวมทั้งหมด ถ้ายังนึกภาพไม่ออก มาดูตามตัวอย่างนี้ได้เลยครับ

ตัวอย่าง ถ้าต้องการหาค่าความต้านทานรวม(RT) ของวงจรนี้

1

ทําได้โดย หาค่าความต้านทานรวมของ R4, R5, R6 ด้วยวิธี อนุกรม จะได้ออกมาเป็น RT1

2

หาค่าความต้านทานรวมของ R2, R3, RT1 ด้วยวิธี ขนาน จะได้ออกมาเป็น RT2

3

สุดท้ายเราจะได้วงจรที่สามารถหาค่าได้อย่างง่ายดายดังรูป

จากรูปเป็นวงจรอนุกรมจะหาค่าความต้านทานรวมได้ดังนี้

4

เพียงเท่านี้ก็จะได้ค่าความต้านทานรวมของวงจรผสมแล้วครับ

Comments