[Raspberry pi] ทํา image file จาก sd card

สวัสดีครับ ในบทความนี้จะเกี่ยวข้องกับ raspberry pi คือเราจะมาทํา image file จาก sd card กัน

ปกติเวลาเราลงโปรแกรม และพัฒนาโปรแกรมบน raspberry pi บางที่เราอยากจะ backup หรือ clone เก็บไว้ เป็น image file ต้นฉบับของเราเอง เราจะสามารถทําได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

โหลดโปรแกรม Win32 Disk Imager แล้วติดตั้งให้เรียบร้อย

ให้นํา sd card ต้นฉบับที่ต้องการทํา image เสียบเข้ากับ computer

เปิดโปรแกรม Win32 Disk Imager ขึ้นมา

2016-06-14_20-30-34

เลือก Device ที่ต้องการทํา image ของผมเป็น G: (หมายเลข1)

เลือกว่าต้องการจะ save image file ไว้ที่ไหน (หมายเลข2)

ขั้นตอนสุดท้ายกดปุ่ม Read (หมายเลข3) แล้วก็นั่งรอครับ

เมื่อเสร็จเราจะได้ image file ที่มีขนาดของไฟล์เท่ากับความจุของ sd card ที่เราเอามาทํา image

Comments