ซ่อม Hard disk WD My Passport USB เสีย (แปลงจาก USB เป็น SATA)

Hard disk WD My Passport เป็นรุ่นที่ตัวของ Hard disk เป็น Port USB มาบนบอร์ดเลย แทนที่จะเป็น SATA เหมือน Hard disk ทั่วไป เมื่อ USB เสียเราจะไม่สามารถนําข้อมูลออกมาได้ ซึ่งจะต่างจาก Hard disk ทั่วๆไป ที่สามารถถอดตัว Hard disk มาจัมพ์กับ Computer ผ่านทางสาย SATA เพื่อนําข้อมูลออกมาได้

ในบทความนี้จะสอนวิธีการแปลงจาก USB ออกมาเป็น SATA เพื่อเข้าถึงข้อมูลภายใน Hard disk

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

  • อุปกรณ์บัดกรี
  • SATA connector
  • WD My Passport ตัวที่ USB เสีย
  • สายไฟขนาดเล็ก

ขั้นตอนการทํา

ถอดเอาตัว Hard disk ออกมา

ถอดแผงวงจรออกจากตัว Hard disk

ด้านในแผงวงจร จะมี Capacitor อยู่ 4 ตัวที่เราจะเอาออก คือ c13, c18, c31, c37

ตรวจสอบอย่าให้ขั้วช๊อตกันนะครับ

ขั้นตอนต่อไป เราจะต้องบัดกรีสายไฟเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจร กับ SATA Connector โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่อดังนี้

เราจะไม่สนใจ SATA power connector เพราะว่าเราจะใช้ไฟจาก Port USB แทน

บัดกรีสายไฟเข้าจุดต่อตามรูป สี่จุดนี้จะเป็นสายข้อมูลของ SATA

มาดูฝั่งของ SATA Connector ว่าแต่ละขามีความหมายว่าอย่างไร

เมื่อบัดกรีเรียบร้อยจะได้ประมาณนี้

อีกเส้นหนึ่งที่แยกออกมา คือสาย GND นะครับ

เสร็จเรียบร้อยครับ

ต่อไปเป็นวิธีการใช้งาน

วิธีใช้งาน

เสียบสาย SATA เข้ากับ SATA Connector

เสียบสาย USB

ประมาณนี้

นําสาย USB ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ และนําสาย SATA ไปเสียบบน Mainboard ได้เลย

เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

จะเจอ Drive ขึ้นมา

Copy ข้อมูลได้ตามใจชอบเลยครับ

 

Comments