ทําไฟฉาย Solar cell ใช้เอง

สวัสดีครับ วันนี้ผมได้ไปเจออุปกรณ์ที่ผมทําขึ้นไว้มื่อหลายปีก่อน ที่ทําจากของเหลือใช้

มันคือไฟฉายที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น นํ้าท่วม ไฟฟ้าไม่สามารถใช้ได้เป็นเวลานานๆ, Camping ฯลฯ ผมจึงมาสอนวิธีการทําให้ผู้ที่สนใจได้ทําไว้ใช้งานกัน เน้นทํางายๆ อุปกรณ์น้อยๆ 🙂

อุปกรณ์ที่ใช้

  1. Solar cell ขนาดเล็กๆ ไม่ต้องใหญ่มาก ให้แรงดันไฟประมาณ 4-6V อาจจะตัดจากแผงที่เสียแล้วมาใช้งานก็ได้ครับ
  2. ไดโอด Diode ถอดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียๆ หรือซื้อจากร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปตัวละไม่กี่บาท
  3. Battery มือถือ ที่ไม่ใช้แล้ว
  4. Switch
  5. LED Super Bright ซื้อจากร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปตัวละไม่กี่บาท

วิธีทํา

ให้ต่อวงจรตามรูปนี้ได้เลยครับ โดยอาจจะใช้สายไฟเชื่อมวงจรเข้าด้วยกัน หรือจะต่อลงบน PCB อเนกประสงค์ก็ได้ ตามความสะดวกของแต่ละ่ท่าน

ส่วนของผมใช้สายไฟเชื่อมกันเลยเพราะวงจรไม่ใหญ่มาก

LED ของผมไปตัดมาจาก ไฟเพดานรถยนต์ที่เสียแล้ว 🙂

Comments