สร้าง Dark Web (Onion Site) ด้วย Tor และ nginx

ก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับ Tor hidden service กันก่อน Tor hidden service เป็นการซ่อน Service หรือ Website ไม่ให้สามารถเปิดได้ด้วยเครือข่าย Internet ทั่วไป หรือไม่สามารถค้นหาผ่าน Search engine ทั่วไปได้ เรียกกันว่า Deep web และ Dark web โดยจะซ่อน Service หรือ Website ไว้ในเครือข่าย Tor ซึ่งจะสามารถเข้าได้ผ่าน Tor browser และ Url จะลงท้ายด้วย .onion รายละเอียดสามารถกลับไปอ่านจากบทความเรื่อง Deep web และ Dark web ด้านมืดของ Internet

เริ่มต้นทํา Host Tor hidden service ได้ดังนี้

อันดับแรกให้ติดตั้ง nginx และ Config ให้เรียบร้อย โดยเปิด Port 80 ไว้  ในบทความนี้ผมจะไม่อธิบายการติดตั้ง nginx ถ้าท่านใดยังไม่ทราบให้กลับไปอ่านที่บทความนี้ก่อนครับ ติดตั้ง Nginx เพื่อใช้งานร่วมกับ Apache2

ในตอนนี้เครื่อง Server ของเราได้มี Web server รันอยู่ที่ Port 80 แล้ว

ขั้นตอนในส่วนที่สองคือ ติดตั้ง Tor และ Config ให้ชี้ หรือ Map Port มายั้ง Web server (nginx) ที่เรารันไว้ในขั้นตอนแรก

ติดตั้ง Tor ด้วยคําสั่งนี้

Config Tor โดยแก้ไขไฟล์ "torrc" ด้วยคําสั่ง

เพิ่มค่า Config ดังนี้

คําอธิบาย

  • HiddenServiceDir คือ path สำหรับเก็บค่า Service จาก tor
  • HiddenServicePort คือ เป็นการระบุ port ให้ tor ทำการ map กับ Web server ที่เช็ตไป จากด้านบนหมายถึง Map port 80 ที่เข้ามาทางเครือข่าย Tor เข้ากับ Service หรือ  Web server xxx.xxx.xxx.xxx:80 ถ้าเป็น  Service หรือ Web server ที่อยู่บนเครื่องเดียวกัน และก็ใช้ port เดียวกันก็ไม่ต้องใส่ xxx.xxx.xxx.xxx:80 ก็ได้ครับ

ในบทความนี้ผมใช้ nginx เป็น Web server โดยเปิด Port 80 ดังนั้น Config ของผมจะได้ดังนี้

Restart Tor

ในการเข้าใช้งาน Service หรือ Web server จําเป็นต้องทราบ Domain ดังนั้นเราสามารถดู Domain ของ Server ได้จาก Path "/var/lib/tor/hidden_service/" โดยอ่าน File ที่ชื่อว่า "hostname" ใชั cat อ่านก็ได้ดังนี้

จะได้ผลลัพธ์ตัวเอย่างเช่น

นี่คือ Domain บนเครือข่าย Tor ซึ่งเราสามารถเข้าใช้งาน Service หรือ Website ได้

ให้เราเปิด Tor browser แล้วเปิดไปที่ Address นี้ จะเห็นหน้าจอของ ของเว็บเราขึ้นมาครับ

ประมาณนี้

***บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Tor hidden service ให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ใครก็ตามนําไปใช้ทำกิจกรรมผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น

Comments