สร้าง Tagged Template Literals กันดีกว่า

Template Literals คือ ความสามารถหนึ่งของ javascript ที่เราสามารถใช้ String ภายในเครื่องหมาย grave accent (อยู่ที่ปุ่มเปลี่ยนภาษา) ได้เช่น 

ข้อดีของมันก็คือ มันสามารถแทรกตัวแปรเข้าไปแบบนี้ได้เลย

ภายใน ${} จะเป็นการใช้การประมวลผลของ javascript ครับ ดังตัวอย่าง

ความเจ๋งของ template literals ยังมีอีกอย่างหนึ่งครับ คือมันสามารถ run function ได้ ซึ่งเราจะเรียกมันว่า tag

ไปดูตัวอย่าง Code ได้เลยครับ

จะได้ผลลัพธ์คือ

Comments