ของสะสม

ไฟฉาย Nitecore รุ่น TIP Version 2017 เป็นไฟฉายรุ่นที่ที่มีความสว่างสูงสุด 360 Lumens แสงพุ่งไกลถึง 74 เมตร จุดเด่นของรุ่นนี้คือ เป็นไฟฉายที่มีขนาดเล็กแต่ให้ความสว่างสูง มีแบตเตอรี่ภายใน คุณสมบัติโดยทั่วไปดังนี้ ...continue reading

ไฟฉาย Fenix รุ่น UC02SS เป็นไฟฉายรุ่นที่ที่มีความสว่างสูงสุด 130 Lumens แสงพุ่งไกลถึง 48 เมตร จุดเด่นของรุ่นนี้คือ เป็นไฟฉายที่มีขนาดเล็กแต่ให้ความสว่างสูง ใช้แบตเตอรี่ขนาด 10180 คุณสมบัติโดยทั่วไปดังนี้ ...continue reading

ไฟฉาย Jetbeam รุ่น Jet-TH20 เป็นไฟฉายรุ่นที่ที่มีความสว่างสูงสุด 3,450 Lumens แสงพุ่งไกลถึง 350 เมตร จุดเด่นของรุ่นนี้คือ สามารถใช้งานได้ในขณะอุณหภูมิติดลบถึง -20°Cใช้แบตเตอรี่ขนาด 18650 หรือ CR123*2 คุณสมบัติโดยทั่วไปดังนี้ ...continue reading

ไฟฉาย Nitecore รุ่น EC4GT เป็นไฟฉายรุ่นที่ที่มีความสว่างสูงสุด 1000 Lumens จุดเด่นของรุ่นนี้คือ ตัวโครมลึกทําให้แสงที่ออกเป็น Sport สามารถพุ่งไกลถึง 475 เมตร ใช้แบตเตอรี่ขนาด 18650 สองก้อน คุณสมบัติโดยทั่วไปดังนี้ ...continue reading

JetBeam EC-R16 เป็นไฟฉายขนาดเล็ก (2.2 ซม. x ยาว 7.1 ซม. x หัว 2.6 ซม.) ใช้แบตเตอรี่ CR123 หรือ 16340 ก็ได้ ความสว่างสูงสุด 750 Lumens รุ่นนี้สามารถเสียบชาร์จด้วย USB ได้ คุณสมบัติแบบละเอียดดังนี้ ...continue reading

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา 2550
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา 2550

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ...continue reading

เหรียญ 10 บาท ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร พ.ศ.2554
เหรียญ 10 บาท ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร พ.ศ.2554

กระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร ในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

...continue reading

เหรียญ 1 บาท เนื่องในวันอาหารโลก พ.ศ.2525
เหรียญ 1 บาท เนื่องในวันอาหารโลก พ.ศ.2525

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติขอความร่วมมือให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวันอาหารโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น เพื่อมิให้ประชากรของโลกขาดแคลนอาหาร และเนื่องด้วยวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2524 เป็นวันฉลองการก่อตั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ครบปีที่ 36 องค์การ ฯ จึงถือเอาวันที่ ...continue reading

พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ.2515
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ.2515

ข้อมูล

ผลิตเป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ...continue reading