พ.ศ.2504

 

เสด็จนิวัติพระนคร
เสด็จนิวัติพระนคร

เหรียญเสด็จนิวัติพระนคร ราคา 1 บาท ด้านหลังตราแผ่นดิน ปี 2504 ...continue reading