พ.ศ.2528

ปีเยาวชนสากล พ.ศ.2528
ปีเยาวชนสากล พ.ศ.2528

ข้อมูล

ปีเยาวชนสากล พ.ศ.2528สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติขอความร่วมมือให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่องค์การสหประชาติประกาศให้ปีพ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล เยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ควรได้บการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งในการ ...continue reading