ท่องเที่ยว

เป็น passport สำหรับการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในเมืองไทย จัดทำขึ้นโดย ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพืชพันธ์ สามารถหาซื้อได้จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุกที่ แต่ค่อนข้างหาซื้อยากครับเนื่องจากปีนึงจะจัดทำขึ้นปีละไม่กี่พันเล่ม ...continue reading