ธุรกิจ

หลังจากที่มีโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นรูปแบบการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่เปิดให้ซื้อ-จองผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ธนาคารกรุงไทย โดยการจองซื้อสลากสามารถทำได้ ทำได้ 3 ช่องทาง ช่องทางแรกคือไปพบพนักงานที่ธนาคารกรุงไทยเลย  ช่องทางที่สองคือผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งมี ATM ที่รองรับ 9000 เครื่องทั่วประเทศ และช่องทางที่สามคือ internet banking เมื่อเกิดโครงการนี้ขึ้นมา ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ มีคนจํานวนไม่น้อยที่ไม่สามารถจองหรือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ เนื่องจากมีคนเข้าทํารายการจองหรือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นจํานวนมาก (ช่วงแรกระบบถึงกับล่มเลยทีเดียว) ...continue reading

สวัสดีครับ ผมได้มีโอกาศไปงาน THAILAND TECH SHOW 2016 จัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 8 กันยายน 2559 - 10 กันยายน 2559 ...continue reading