Computer

Computer, software, hardware, electronic, internet

สวัสดีครับ บทความนี้จะเป็นการเรียนรู้และ ทําความเข้าใจในส่วนของเรื่อง Props children ใน React รวมไปถึงวิธีการใช้งานในแบบต่างๆ ...continue reading

Service Worker คือ JavaScript ทำงานบนเว็บเบราเซอร์ ซึ่งจะทำงานอยู่เบื้องหลังแยกออกจากตัวเว็บโดยตัว Service Worker นิยมใช้ทำ Offline mode ที่เราพบเห็นจากเว็บส่วนใหญ่ของ Google รวมถึงการเพื่อทำ Web Push Notification และจะมีความสามารถอื่นๆ เพิ่มเข้ามาในอนาคต และ Service Worker สามารถดัก Network Request ของเว็บ เช่น HTTP Request, โหลดรูป หรือ API Call โดยทุก Request ที่ออกจากเว็บเราจะผ่าน Service worker ทั้งหมดทำให้เราสามารถจัดการ Network Request ได้ดีขึ้น เช่น การคืนค่าจาก Cache แทนที่จะส่ง Request นั้นออกไปจริงๆ หรือในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ...continue reading

ความเป็นมาของ JavaScript

เมื่อนานมาแล้ว JavaScript เป็นภาษา script ฝั่ง client ของ Netscape ซึ่งเป็น web browser ชื่อดังในสมัยนั้นครับ แล้วหลังจากนั้นไม่นาน Netscape ก็ได้นำเจ้า JavaScript นี้ไปฝากไว้กับ Ecma International ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำหนด standard ให้กับสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะ เพื่อจะให้เข้ามาช่วยกำหนด standard ให้กับ JavaScript หลังจากนั้น JavaScript ก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึง JavaScript ES6  ...continue reading

สวัสดีครับ บทความนี้จะเกี่ยวกับ การสร้างและใช้งาน Stateless Component ใน React ซึ่งเป็นการสร้าง Component อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ภายใน Component จะไม่มี State ...continue reading

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของ Props และ State ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญ และใช้งานบ่อยใน React ผมจะอธิบาย และสอนการใช้งานไปที่ละตัวนะครับ ดังนี้ ...continue reading

React คืออะไร

React เป็น JavaScript Library ที่ถูกพัฒนาโดย Facebook ซึ่ง React สร้างมาจากแนวคิดพื้นฐานจาก MVC (Model View Controller) โดยจะทําหน้าที่จัดการกับ Model หรือ View แต่ส่วนใหญ่จะเป็น View สามารถเขียนแบบ JSX(JavaScript syntax extension) ได้ ...continue reading

IDN หรือเรียกเต็มๆว่า Internationalized Domain Name คือ ชื่อโดเมนที่สามารถประกอบด้วยอักขระ (character) อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากรหัส ASCII ได้ ซึ่งเดิมทีการตั้งชื่อโดเมนจะถูกจำกัดอยู่เพียงแค่การใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (อักษรโรมัน) A-Z, ตัวเลขอารบิก 0-9 และเครื่องหมายยัติภังค์ (-) เท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดของระบบชื่อโดเมน (domain name system - DNS) ที่ใช้อยู่แต่เดิม ...continue reading

ใครที่ชอบเล่นควิช หรือเกมส์ทายต่างๆในเฟรชบุค คุณอาจจะมองว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย เล่นสนุกๆ แต่คุณกําลังมีความเสี่ยงที่จะเสียความเป็นส่วนตัวของคุณไป ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจไปตกอยู่ในมือของใครก็ไม่รู้

ที่ผมสนใจก็คือ App พวกนี้มีการร้องขอ Permission(สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล) ของรูปภาพที่คุณอัพโหลดขึ้นไปทั้งหมดบนเฟรชบุคของคุณ ผมยํ้าว่าทั้งหมดนะครับ รวมถึงภาพที่เป็น Private และภาพที่คุณถูก Tag ด้วย นั่นหมายความว่าคุณกําลังอนุญาติให้ใครก็ไม่รู้(เจ้าของ App ควิช) มาเข้าถึง หรือ Download รูปส่วนตัวของคุณได้ ...continue reading