Hardware

Hardware, electronic

BMS ย่อมาจาก Battery Management System หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือ ระบบจัดการแบตเตอรี่ ซึ่งจะทําหน้าที่ในการ Maintain balance cell battery เพื่ออัดไฟให้เต็มมากที่สุด และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ หากยังนึกภาพไม่ออก ผมจะยกตัวอย่างดังนี้ครับ เมื่อเรานําแบตเตอรี่หลายๆก้อนมาต่อกันแบบอนุกรมเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าตามที่เราต้องการแบบในรูป ...continue reading

โดยปกติกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวนําไฟฟ้าเช่น สายไฟฟ้า สายทองแดง โดยจะมีอิเล็กตรอนไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวกจนครบวงจร ถ้าหากส่วนใดส่วนหนึ่งของรางกายของเราไปสัมผัสกับตัวนําไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ แล้วทําให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายของเรา จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือบาดเจ็บถึงชีวิตได้ ...continue reading

สวัสดีครับ วันนี้ผมได้ไปเจออุปกรณ์ที่ผมทําขึ้นไว้มื่อหลายปีก่อน ที่ทําจากของเหลือใช้

มันคือไฟฉายที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น นํ้าท่วม ไฟฟ้าไม่สามารถใช้ได้เป็นเวลานานๆ, Camping ฯลฯ ผมจึงมาสอนวิธีการทําให้ผู้ที่สนใจได้ทําไว้ใช้งานกัน เน้นทํางายๆ อุปกรณ์น้อยๆ 🙂 ...continue reading

อินเวอร์เตอร์ คือ อุปกรณ์ทําทําหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้าระแสตรง (DC) ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งจะใช้สําหรับแปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50Hz (สําหรับประเทศไทย) ที่ใช้กับตามบ้านทั่วไป ...continue reading

Hard disk WD My Passport เป็นรุ่นที่ตัวของ Hard disk เป็น Port USB มาบนบอร์ดเลย แทนที่จะเป็น SATA เหมือน Hard disk ทั่วไป เมื่อ USB เสียเราจะไม่สามารถนําข้อมูลออกมาได้ ซึ่งจะต่างจาก Hard disk ทั่วๆไป ที่สามารถถอดตัว Hard disk มาจัมพ์กับ Computer ผ่านทางสาย SATA เพื่อนําข้อมูลออกมาได้ ...continue reading

สวัสดีครับ ปกติแล้วเมื่อต้องการจะควบคุม Raspberry Pi เราก็จะต้องเชื่อมต่อ Raspberry Pi เข้ากับ Network แล้ว SSH ไปที่ Raspberry Pi แต่วันนี้เราจะมาใช้งาน SSH ผ่าน USB โดยไม่ต้องไปเชื่อมต่อกับ Network ให้ยุ่งยากวุ่นวาย เพียงแค่เรามีสาย USB เพียงเส้นเดียวก็สามารถ SSH เพื่อควบคุม Raspberry Pi ได้ ...continue reading

Raspberry Pi Zero W เป็นรุ่นที่สอง พัฒนามาจากจาก Raspberry Pi Zero รุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 10$ หรือ ประมาณ 350 บาท

สําหรับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในรุ่นมีดังนี้ ...continue reading

ในบทความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบและคํานวณระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งจะหาว่าถ้าเราใช้อุปกณ์ไฟฟ้าเท่านี้เราจะใช้โซล่าเซลล์ เท่าไร แบตเตอรรี่เท่าไร ...continue reading

สําหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษา Microcontroller จะต้องรู้จักและเข้าใจในเรื่องของ TTL, UART, RS232 เนื่องจากเป็นรูปแบบการสื่อสารที่นิยมใช้กันอย่างมาก เช่นการสื่อสารกับคอมพอวเตอร์, RFID, RTC, GSM ฯลฯ เราจะมาดูกันทีละตัวดังนี้ครับ ...continue reading