Electronic

electronic

BMS ย่อมาจาก Battery Management System หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือ ระบบจัดการแบตเตอรี่ ซึ่งจะทําหน้าที่ในการ Maintain balance cell battery เพื่ออัดไฟให้เต็มมากที่สุด และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ หากยังนึกภาพไม่ออก ผมจะยกตัวอย่างดังนี้ครับ เมื่อเรานําแบตเตอรี่หลายๆก้อนมาต่อกันแบบอนุกรมเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าตามที่เราต้องการแบบในรูป ...continue reading

โดยปกติกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวนําไฟฟ้าเช่น สายไฟฟ้า สายทองแดง โดยจะมีอิเล็กตรอนไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวกจนครบวงจร ถ้าหากส่วนใดส่วนหนึ่งของรางกายของเราไปสัมผัสกับตัวนําไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ แล้วทําให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายของเรา จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือบาดเจ็บถึงชีวิตได้ ...continue reading

สวัสดีครับ วันนี้ผมได้ไปเจออุปกรณ์ที่ผมทําขึ้นไว้มื่อหลายปีก่อน ที่ทําจากของเหลือใช้

มันคือไฟฉายที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น นํ้าท่วม ไฟฟ้าไม่สามารถใช้ได้เป็นเวลานานๆ, Camping ฯลฯ ผมจึงมาสอนวิธีการทําให้ผู้ที่สนใจได้ทําไว้ใช้งานกัน เน้นทํางายๆ อุปกรณ์น้อยๆ 🙂 ...continue reading

อินเวอร์เตอร์ คือ อุปกรณ์ทําทําหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้าระแสตรง (DC) ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งจะใช้สําหรับแปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50Hz (สําหรับประเทศไทย) ที่ใช้กับตามบ้านทั่วไป ...continue reading

Hard disk WD My Passport เป็นรุ่นที่ตัวของ Hard disk เป็น Port USB มาบนบอร์ดเลย แทนที่จะเป็น SATA เหมือน Hard disk ทั่วไป เมื่อ USB เสียเราจะไม่สามารถนําข้อมูลออกมาได้ ซึ่งจะต่างจาก Hard disk ทั่วๆไป ที่สามารถถอดตัว Hard disk มาจัมพ์กับ Computer ผ่านทางสาย SATA เพื่อนําข้อมูลออกมาได้ ...continue reading

ในบทความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบและคํานวณระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งจะหาว่าถ้าเราใช้อุปกณ์ไฟฟ้าเท่านี้เราจะใช้โซล่าเซลล์ เท่าไร แบตเตอรรี่เท่าไร ...continue reading

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนอดีตไปยังสมัยที่ CD ยังฮิตๆ กัน การดูหนัง ฟังเพลง เล่นเพลง mp3 โปรแกรมต่างๆ ก็จะถูกเก็บใน CD ทั้งนั้น แต่ในปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไร บางคนอาจจะมี CD-ROM เก่าๆไม่ได้ใช้แล้วไม่รู้จะเอาไปทําอะไร เอามาทําเครื่องเล่น CD เพลงได้ครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการทําครับ แต่ก่อนอื่นมาดูอุปกรณ์กันก่อนว่ามีอะไรบ้าง ...continue reading

LDR (Light Dependent Resistor) คือตัวต้านทานปรับค่าตามแสง ตัวต้านทานชนิดนี้สามารถเปลี่ยนความนําไฟฟ้าได้เมื่อมีแสงมาตกกระทบ โฟโตรีซีสเตอร์ ( Photo  Resistor)   หรือ โฟโตคอนดัคเตอร์   (Photo Conductor)   เป็นตัวต้านทานที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor)   ประเภทแคดเมี่ยมซัลไฟด์ ( Cds : Cadmium Sulfide)   หรือแคดเมี่ยมซิลินายส์ ( CdSe : Cadmium Selenide)   ซึ่งทั้งสองตัวนี้ก็เป็นสารประเภทกึ่งตัวนำ เอามาฉาบลงบนแผ่นเซรามิกที่ใช้เป็นฐานรองแล้วต่อขาจากสารที่ฉาบ ไว้ออกมา โครงสร้างของ LDR ...continue reading

ความเป็นมาของ LED

LED ได้ถูกนํามาใช้ในแผงวงจรครั้งแรกเมื่อปี 1962 ซึ่งในตอนนั้น LED จะให้ความเข้มของแสงไม่มากนัก และมีเฉพาะ ความถี่ในช่วงแสง infrared ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า มักจะใช้กับอุปกรณ์ประเภทรีโมทคอนโทรลต่างๆ ต่อมา LED ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนสามารถเปล่งแสงได้ครอบคุมตั้งแต่ย่าน infrared แสงที่มองห็นไปจนถึงย่าน ultra violet หรือ UV ในปัจจุบัน LED ถูกพัฒนาจนมีความเข้มของแสงสูงมาก และสามารถให้แสงสีขาวได้ จนสามารถนํามาใช้แทนหลอดไฟส่องสว่างที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ...continue reading

วงจรเร็กติไฟร์ หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า วงจรเรียงกระแส วงจรนี้จะทําหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยจะใช้ไดโอดเป็นอุปกรณ์หลักของวงจร ซึ่งชนิดของไดโอดที่นิยมนํามาใช้คือ ชนิดซิลิกอน วงจรเร็กติไฟร์มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ ดังนี้ ...continue reading