ประวัติศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

ที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ในสมัยก่อนไม่มีที่ทำการแน่นอน ต่อมาประมาณก่อนปี พ.ศ.2450 ได้มีการก่อสร้างอำเภอขึ้นเป็นครั้งแรกในที่ดินของหลวงชิงและคุณยายอึ่ง ในสมัยของหลวงไชยเขตต์(พระยาธานินทร์ดกกิจ) นายอำเภอคนแรก ที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์หลังแรกตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำท่าจีนเป็นอาคารไม้ ...continue reading

ประวัติความเป็นมา จังหวัดชัยนาท

ชัยนาทแปลตามศัพท์มีความหมายว่า "ชัยชนะที่มีเสียงบันลือ" เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง ตัวเมืองเดิมอยู่บริเวณฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองแพรกศรีราชา ใต้ปากน้ำเก่า สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นในสมัยพญาเลอไทครองกรุงสุโขทัยระหว่าง พ.ศ. ...continue reading