Finance

เกี่ยวกับ เงินๆทองๆ

หลายคนมีคําถามว่าเมื่อข้อมูลเครดิตบูโรไม่ดี หรือเรียกกันติดปากว่า ติดแบล็คลิส จะทําอย่างไรให้เคดิตบูโรกลับมาดีเหมือนเดิมในบทความนี้มีคําตอบ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับเครดิตบูโรกันก่อน ...continue reading

ทุกวันนี้ ไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นหนี้ เมื่อเราไปกู้เพื่อมาทำอะไรก็แล้วแต่ ทางสถาบันการเงินจะตรวจสอบว่าคุณมีเครดิตดีแค่ไหน ประวัติการผ่อนชำระเป็นอย่าไร เคยชำระล่าช้าหรือป่าว หรือที่นิยมเรียกกันว่าเครดิตบูโร การที่จะอนุมัติให้กู้นั้นส่วนหนึ่งก็มาจากข้อมูลตรงนี้ แล้วถ้าเราจะตรวจสอบละว่าข้อมูลเครดิตบูโรของเราเองละ ก็สามารถทำได้ โดยไปขอตรวจสอบเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 4 แห่ง ดังนี้ ...continue reading