Uncategorized

เนื่องจาก Passport หมดอายุ จะต้องไปทําใหม่ ก็ได้ลองจองคิวผ่าน Internet ดูว่าจะเป็นอย่างไร อันดับแรกเข้าไปจองคิดที่เว็บ https://www.passport.in.th เค้าจะให้เราลงทะเบียนเพื่อจองคิว โดยใส่ข้อมูลส่วนตัวที่จําเป็น จากนั้นระบบจะให้เราเลือกวันเเละเวลา และสาขาที่ต้องการจะไปทํา Passport โดยจะเลือกวันล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วัน ...continue reading

รหัส ว. ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วไป

ว. 00 คอยก่อนให้คอยอยู่
ว. 01 ที่ทำงาน
ว. 02 ที่พัก
ว. 0 ขอทราบคำสั่งคำสั่ง
ว. 1 อยู่ไหนอยู่ที่ ...continue reading