Tag Archives: css

ตามที่ทางสำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตนั้น อันเป็นเรื่องที่น่าโศกเศร้าสำหรับคนไทย เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยตามความเหมาะสม ข้าพเจ้าขอแนะนำวิธีปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ให้อยู่ในรูปแบบขาวดํา ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ ...continue reading