Tag Archives: Hitleap

Hitleap คือเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยน Traffic (จํานวนคนที่เปิดเข้าดูเว็บ) ซึ่งหลักการทํางานของ Hitleap นั้นคือ ทุกคนที่เป็นสมาชิกของ Hitleap จะต้องโหลดโปรแกรม Hitleap viewer มาติดตั้งในเครื่องของตัวเอง แล้วรันโปรแกรม Hitleap viewer ทิ้งไว้ Hitleap viewer จะทําหน้าที่เปิดเว็บของสมาชิกคนอื่นๆ เพื่อแลกจํานวนเวลา แล้วเราสามารถนําเวลานี้ไปแลกจํานวนการเข้าหน้าเว็บของเราได้ ซึ่งคนที่เข้าหน้าเว็บของเราก็จะมาจากสมาชิกคนอื่นๆที่เปิดโปรแกรม Hitleap viewer เช่นเดียวกับเรานั่นเอง พูดง่ายๆก็เหมือนกับการแลกกันเข้า ...continue reading