Tag Archives: javascript

ในยุคนี้การทําเว็บส่วนใหญ่จะเน้นไปทางการทำ Web ที่เป็น Single Page Application จึงมี Framework ที่มาช่วยในการทําเว็บแบบ Single Page Application ที่จะช่วยให้เราสร้างเว็บได้ง่ายขึ้น Vue.js ก็เป็น Framework ตัวนึงที่นิยมใช้กัน ซึ่งในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน Vue.js เบื้องต้น ...continue reading

ความเป็นมาของ JavaScript

เมื่อนานมาแล้ว JavaScript เป็นภาษา script ฝั่ง client ของ Netscape ซึ่งเป็น web browser ชื่อดังในสมัยนั้นครับ แล้วหลังจากนั้นไม่นาน Netscape ก็ได้นำเจ้า JavaScript นี้ไปฝากไว้กับ Ecma International ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำหนด standard ให้กับสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะ เพื่อจะให้เข้ามาช่วยกำหนด standard ให้กับ JavaScript หลังจากนั้น JavaScript ก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึง JavaScript ES6  ...continue reading

การเขียนโปรแกรม ตรวจสอบ เลขคู่ เลขคี่

สําหรับการเขียนโปรแกรม เชคว่าเลขใดๆ เป็นเลขคู่หรือเลขคี่นั้น สามารถเขียนได้หลายวิธี

ในบทความนี้ผมจะยกตัวอย่างการเขียนอีกแบบนึง โดยตัวอย่างนี้ผมจะเขียนเป็นภาษา javascript ดังนี้ ...continue reading

nodejs

node.js คืออะไร?

node.js คือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา javascript บนฝั่ง Server จริงๆแล้ว node.js จะรวม environment ต่างๆ ที่ทำขึ้นเพื่อให้เราเขียน JavaScript เอาไว้ที่ฝั่ง server node.js นั้นขึ้นชื่อในเรื่องความเร็วของการประมวลผล จึงทำให้ application ที่เขียนด้วย Node.js นั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

...continue reading