Tag Archives: programming

สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกในบทความนี้ เนื่องจากมีเพื่อนคนนึงมาปรึกษาผมว่าอยากจะเขียนโปรแกรมด้วยภาษา vb เพื่อหาวันที่สุดท้ายของทุกๆเดือนในปีที่เรากําหนดได้อย่างไร ผมจึงหาวิธีการเขียนจนได้ และนํามาแบงปันเพื่อนๆ ได้ศึกษากันครับ ตัวอย่าง ถ้าเราต้องการหาวันสุดท้ายของแต่ละเดือนในปี 2017 เราจะได้ผลออกมาประมาณนี้ครับ ...continue reading

ในบทความนี้ผมจะอธิบายวิธีการ Execte ไฟล์ php แล้วเอา output ไปใช้งานต่อ

ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีไฟล์ cal.php สําหรับ ทําอะไรซักอย่าง แล้วเราต้องการจะเรียกใช้ไฟล์ดังกล่าวเพื่อเอาผลลัพธ์ไปใช้งาน

เราจะสามารถเขียน code ได้ดังนี้ ...continue reading

วิธี calibration จอ touchscreen raspberry pi

ในบทความนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับการ calibration จอ touchscreen ของ raspberry pi โดยจอ touchscreen ที่ใช้คือ Raspberry Pi 7" Touchscreen Display มาเริ่มกันเลยครับ ...continue reading

Sructure คือ โครงสร้างข้อมูลที่นําเอาข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลต่างกัน แต่มีความสัมพันธิ์ของข้อมูล มาเก็บเข้าไว้ภายในโครงสร้างเดียวกัน ต้วอย่างเช่น การเก็บข้อมูลของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่จะต้องเก็บ ชื่อ, นามสกุล, แผนก, และเงินเดือน โดยการเก็บ ชื่อ, นามสกุล, แผนก, และตําแหน่งเป็น String และทําการเก็บเงินเดือนเป็นจํานวนจริง จะเขียนได้ดังนี้ ...continue reading

String ในภาษา c/c++

ในภาษา c/c++ ตัวแปร String คือการนําตัวแปรชนิด char หลายๆตัวมาต่อกัน หรืออาจจะเรียกว่า char array โดยจะบอกจุดสิ้นสุดของ String ด้วยตัวอักษร(char) '\0' ...continue reading

Flood fill Algorithm

Flood fill Algorithm คือ Algorithm การระบายสีโดยมีเงื่อนไขอยู่ว่ารูปทรงที่ต้องการระบายนั้นจะต้องเป็นรูปปิด ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ลองนึกถึงโปรแกรม paint จะมีเครื่องมือเทสี(Fill) มีลักษณะเช่นเดียวกัน ...continue reading

2 Comments

การเขียนโปรแกรม low pass filter

ในงานด้าน hardware ที่มีการอ่านข้อมูลจาก sensor แน่นอนว่าข้อมูลที่ได้มาในแต่ละครั้งอาจจะมีข้อมูลที่ error หรือข้อมูลที่เพี้ยนไปจากความเป็นจริงบางช่วงเวลา ซึ่งเราไม่ต้องการข้อมูลพวกนั้นเช่น ถ้าเราต้องการวนลูปอ่านข้อมูลจาก Accelerometer เป็น sensor วัดความเร่ง ปกติแล้วเมื่อเราวนลูปอ่านข้อมูลจาก sensor พวกนี้จะได้ค่า error หรือสัญญานรบกวน ค่อนข่างสูง ...continue reading

อัลกอริทึมนี้จะใช้กุญแจสองตัวเพื่อทำงาน ตัวหนึ่งใช้ในการเข้ารหัสและอีกตัวหนึ่งใช้ในการถอดรหัสข้อมูลที่เข้ารหัสมา โดยกุญแจตัวแรก คือ กุญแจสาธารณะ (Public keys) ซึ่งจะเป็นกุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล กุญแจตัวที่สองคือ กุญแจส่วนตัว (Private keys) ซึ่งจะเป็นกุญแจที่ใช้ในการถอดรหัส อ่านๆไปแล้วอาจจะงงว่าจะเอาไปใช้ได้อย่างไร เรามาดูการทํางานกันดีกว่า ...continue reading

Ascii คือ อะไร?

ในระบบคอมพิวเตอร์ จะใช้เลขฐานสอง(0, 1) ในการทํางาน เลขฐานสอง 1 ตัว เราจะเรียกว่า 1 bit สามารถแทนสถานะได้ 2 สถานะ คือ 0 กับ 1 ถ้าเรานําเลขฐานสองมาร่วมกัน 8 ตัว(8 bit) เราจะเรียกว่า 1 Byte สามารถใช้แทนสถานะได้ถึง 256 สถานะ(2 ยกกําลัง 8)

Ascii เป็นการกําหนดมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ และอุกปรณ์ Digitall ต่างๆ โดยนําเลขฐานขนาด 1 Byte มาแทนตัว ...continue reading

จากบทความ C++ OOP การสร้าง Class และการใช้งาน Class ผมอธิบายถึงการสร้าง Object แบบ Stack แต่ในบทความนี้ผมจะอธิบายเรื่องการสร้าง Object โดยใช้ Pointer ข้อแตกต่างกันคือ การสร้าง Object แบบ Stack จะคล้ายๆกับเราสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวนึงเมื่อใช้งานเสร็จหรือจบโปรแกรม ระบบจะคืน memory หรือทําลาย Object นั้นทิ้งให้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าสร้าง Object แบบ Pointer จะไม่ทําลาย Object ให้เราเมื่อจบโปรแกรม เราจะต้องเป็นคนทําลาย Object เอง ทําสั่งที่ใช้ ทําลาย Object คือ "delete" ตามด้วย Object ที่ต้องการลบ ถ้าเราไม่ลบ Object ที่เราสร้างขึ้น ระบบจะไม่สามารถเข้าใช้งาน memory ในส่วนนั้นได้ ทําให้เกิด memory leak  ...continue reading