Tag Archives: relative path

สวัสดีครับ สําหรับบทความนี้ผมจะยกตัวอย่างการทํา Relative path ใน React ครับ เนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้ผมเจอเหตุการคือเว็บที่เราเขียนด้วย React ไม่ได้อยู่ใน Root path เช่น เว็บไซต์เราไปอยู่ใน path "/profile/" ไม่ได้อยู่ใน "/" ...continue reading