Tag Archives: Template

สวัสดีครับ ในหัวข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเขียน หรือ Syntax ของ Template ที่อยู่ภายใน Component หรือพูดง่ายๆก็คือการเขียน UI ของ Component นั้นแหละครับ ซึ่งมันจะเขียนเป็น HTML ธรรมดา แต่ก็จะมี Syntax บางอย่างที่จะเขียนในรูปแบบของ Vue ซึ่งจะทําให้เราเขียน Code ได้ง่ายขึ้น ถ้ายังนึกไม่ออกว่า Template มัน ...continue reading